תוצאות ריצה ידנית תוצאות ריצה  (EQ=0) תוצאות ריצה סוג I תוצאות ריצה סוג II תוצאות ריצה  סוג III
data people loci allels number of nodes Ma'ayan's Time (sec) original run time our run time Orig. Max Orig. Total New Max New Total Sapmle Size Iteration Num Random Type New Max New Total Sapmle Size Iteration Num New Max New Total Iteration Num New Max New Total Iteration Num New Max New Total Iteration Num Best Max Best Total
EA0 57 2 4-5 265 0.03     3.20E+02 2.76E+03                                        
EA1 57 5 4-5 556 0.1     1.02E+03 1.14E+04                                        
EA2 57 6 4-5 631 0.14     3.07E+03 2.30E+04                                        
EA3 57 7 4-5 721 0.42     3.27E+04 5.82E+04                                        
EA4 57 8 4-5 792 0.36     3.27E+04 5.88E+04                                        
EA5 57 10 4-5 965 1.19     9.83E+04 3.37E+05                                        
EA6 57 12 4-5 1159 4.65     1.04E+06 2.46E+06           7.86E+05 2.33E+06 2 5 1.96E+05 6.07E+05 5 1.96E+05 6.07E+06 5 5.24E+05 1.14E+06 5 1.96E+05 5.63E+05
EA7 57 14 4-5 1369 3.01     5.24E+05 1.79E+06                                        
EA8 57 18 4-5 1694 20.98 13.8 11.6 6.29E+06 2.19E+07 3.14E+06 7.90E+06 4 10 2 1.04E+06 3.16E+06 3 10 1.04E+06 3.16E+06 10 1.04E+06 3.16E+06 10 3.14E+06 6.34E+06 10 7.86E+05 2.75E+06
EA9 57 37 4-5 3404 8510.15   12005 1.68E+07 1.06E+08 4.19E+06 6.28E+07 3 30 2 4.19E+06 7.87E+07 9 80 4.19E+06 7.87E+07 80 4.19E+06 7.05E+07 123 3.14E+06 4.69E+07 53 = =
EA10 57 38 4-5 3512 10446.27 = = 4.19E+06 7.75E+07 4.19E+06 7.75E+07 = = = 4.19E+06 7.75E+07 9 53 4.19E+06 7.75E+07 53 4.19E+06 7.75E+07 53 = = 53 = =
EA11 57 40 4-5 3973 **** = = 2.09E+06 9.83E+07 2.09E+06 9.83E+07 = = = 2.09E+06 9.83E+07 11 65 2.09E+06 9.83E+07 65 2.09E+06 9.83E+07 65 = = 65 = =
EB0 100 5 5-10 897 2.56     1.64E+04 4.24E+04                                        
EB1 100 6 5-10 1030 2.63     1.97E+05 4.79E+05                                        
EB2 100 10 5-10 1654 82.56 5.2 3.06 3.14E+06 5.90E+06 6.55E+04 4.96E+05 3 5 2 1.31E+05 4.11E+05 3 10 5.24E+05 1.56E+06 10 5.24E+05 1.56E+06 10 6.55E+04 3.22E+05 20 1.63E+04 2.15E+05
EB3 100 12 5-10 1977 437.55 108 18.6 1.96E+07 7.30E+07 3.14E+06 1.58E+07 3 7 1,2 3.14E+06 1.88E+07 3 10 9.43E+06 3.31E+07 10 4.71E+06 2.35E+07 20 4.19E+06 2.43E+07 20 3.14E+06 1.36E+07
EB4 100 13 5-10 2128 17.29 85.6 28.6 8.38E+06 3.34E+07 2.09E+06 1.05E+07 3 30 2 2.09E+06 1.63E+07 5 20 4.19E+06 1.82E+07 20 4.19E+06 1.82E+07 39 2.09E+06 1.62E+07 40 4.19E+06 1.51E+07
EB5 100 14 5-10 2275 278.8 254 30.25 1.96E+07 7.39E+07 2.09E+06 1.38E+07 4 20 1 3.14E+06 1.83E+07 5 20 2.09E+06 1.05E+07 20 2.09E+06 1.05E+07 30 3.14E+06 1.71E+07 40 2.09E+06 1.39E+07
EB6 100 15 5-10 2426 935.86 520 72.2 3.35E+07 9.90E+07 3.14E+06 1.88E+07 3 30 1 6.29E+06 3.13E+07 5 20 6.29E+06 3.13E+07 20 4.19E+06 2.65E+07 40 8.38E+06 2.93E+07 40 4.19E+06 1.71E+07
EB7 100 16 5-10 2596 902.8 720 82.5 4.19E+06 4.16E+07 2.09E+06 2.40E+07 2 20 2 2.09E+06 1.23E+07 7 40 2.09E+06 1.23E+07 40 4.19E+06 2.31E+07 41 6.29E+06 2.65E+07 80 4.19E+06 2.07E+07
EB8 100 17 5-10 2764 288.2 128 89 8.38E+06 3.91E+07 3.14E+06 2.67E+07 5 20 2 3.14E+06 1.81E+07 7 40 3.14E+06 1.81E+07 40 3.14E+06 1.71E+07 80 4.19E+06 2.86E+07 80 3.14E+06 1.71E+07
EB9 100 18 5-10 2932 113.96 870 99 4.19E+06 4.07E+07 2.09E+06 2.32E+07 9 40 2 2.09E+06 2.68E+07 7 40 2.09E+06 2.68E+07 40 2.09E+06 2.53E+07 78 3.14E+06 2.97E+07 77 3.14E+06 2.05E+07
EB10 100 19 5-10 3101 2901.25     2.09E+06 6.16E+07 2.09E+06 6.16E+07 9 80 2 4.19E+06 5.23E+07 9 80 2.09E+06 5.51E+07 55 4.19E+06 4.18E+07 142 2.09E+06 3.65E+07 150 6.29E+06 3.38E+07
EB11 100 20 5-10 3266 143640.22 2354 509 8.38E+06 7.84E+07 2.09E+06 4.87E+07 9 50 2 2.09E+06 5.28E+07 9 53 2.09E+06 5.28E+07 53 2.09E+06 5.28E+07 55 3.14E+06 5.53E+07 81 2.09E+06 3.80E+07
EC0 100 6 2 1303 27.62 36.17 4.85 6.29E+06 1.48E+07 2.62E+05 1.67E+06 3 5 1 5.24E+05 2.89E+06 2 5 3.14E+06 7.14E+06 5 3.14E+06 7.14E+06 5 3.93E+05 2.30E+06 5 2.62E+05 1.66E+06
EC1 100 7 2 1460 2.43     1.31E+05 5.90E+05                                        
EC2 100 8 2 1530 0.56     4.90E+04 2.18E+05                                        
EC3 100 10 2 1990 16.36 12.7 10.8 2.09E+06 6.60E+06           1570000 5360000 3 10 1.57E+06 5.36E+06 10 1.57E+06 5.36E+06 10 7.86E+05 4.22E+06 10 5.24E+05 3.75E+06
EC4 100 15 5-10 2403 1     3.28E+04 1.66E+05                                        
EC5 20 15 2 587 44.1 31.7 12.39 3.35E+07 7.33E+07 2.09E+06 5.54E+06 3 15 2 1.04E+06 2.70E+06 2 5 2.09E+06 5.29E+06 5 1.04E+06 5.22E+06 10 2.09E+06 5.57E+06 10 1.04E+06 3.00E+06
g Original program's time results
g Original program's table results
g New results, parameters chosen manually
g New results, parameters chosen automatically; always Greater.
g Random type: half 1 and half 2; half Greater and half Greater-Equal;
g Double run-times; Random type: half 1 and half 2; half Greater and half Greater-Equal;
g Double run-times; Random type: half 1 and half 2; Greater - randomly chosen;

Explanations for each run type can be found here

Back